Ime i prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Telefonski broj (obavezno)

 

1. Blok radionica Stručna podrška integriranom knjižnicnom sustavu (moderator Lobel Machala) - seminarska dvorana

 13:00 – 13:15 – Portal Integriranog knjižnicnog sustava http://iks.nsk.hr (S. Sambolic, NSK)

 13:15 – 13:30 – Prikaz sustava za podršku korisnicima http://iks.nsk.hr/support (B. Roncevic i M. Oreškovic, NSK)

 13:30 – 14:00 – Radionica Copy-cataloguing (E. Erdelji, NSK)

 

2. Blok radionica Demonstracija rada u programskim modulima (moderator Mirjana Vujic) – elektronicka dvorana

 13:00 – 13:20 – Radni proces – modul nabave (H. Markulin, Središnja medicinska knjižnica)

 13:20 – 13:40 – Radni proces – model katalogizacije (T. Krajna, Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje)

 13:40 – 14:00 – Radni proces – modul cirkulacije (I. Baj, NSK i M. Hum, Prirodoslovno-matematicki fakultet)

 

3. Blok radionica Tehnicka podrška radu sustava (moderator Irena Petrijevcanin Vuksanovic) – dvorana na II. katu i sistemska sala

 13:10 – 13:20 – Racunalna arhitektura sustava (I. Petrijevcanin Vuksanovic, NSK)

 13:20 – 13:30 – Hardverska i softverska platforma sustava (B. Sudarevic, NSK)

 13:30 – 13:45 – Serverski dio aplikacije i odnos s klijentskim dijelom (B. Sudarevic, NSK)

 13:45 – 14:00 – Tehnicka unapredenja sustava (I. Petrijevcanin Vuksanovic i B. Sudarevic, NSK)

 

14:15 – 15:30 – Okrugli stol na temu „Perspektive integriranog knjižnicnog sustava“ (moderator dr. sc. Jelka Petrak, Središnja medicinska knjižnica)

 Perspektive integriranog knjižnicnog sustava