Stare hrvatske novine okuplja i predstavlja digitalizirane stare novine Nacionalne i sveucilisne knjižnice u Zagrebu i ostalih hrvatskih knjiznica i bastinskih ustanova. Obuhvaca najstarije sacuvane hrvatske novine Kroatischer Korrespodent iy godine 1789. zatim najstarije novine ne hrvatskom jeziku Kraljski dalmatin (1806-1810).


Portal je izraden u okviru projekta digitalizacije knjiznicne, arhivske i muzejske grade Hrvatska kulturna baština s ciljem zastite starih novina i njihove dostupnosti na mrezi i muzejske grade Hrvatska kulturna baština s ciljem (opširnije)