O Projektu

Hrvatska pisana glazbena baština neodvojivo je povezana i s njenim izvodilačkim dijelom – glazbom na zvučnim zapisima koja živo svjedoči o razvijenom glazbenom životu s početka 20 stoljeća. Jedna od najranijih tvrtki za proizvodnju gramofona i gramofonskih ploča Edison Bell Penkala početkom 20. stoljeća osnovana u Zagrebu te svjedoči o vezanosti Hrvatske uz europske utjecaje ne samo na području pisane glazbene baštine, već i na polju diskografije. Navedenom činjenicom o vrlo ranom osnivanju tvrtke Edison Bell Penkala u Zagrebu, Hrvatska se ističe kao područje senzibilizirano za europska kulturna, odnosno glazbena strujanja.

Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu posjeduje ploče na 78 okretaja koje su bile nedostupne korisnicima zbog nedostatka opreme za reprodukciju. Projekt digitalizacije gramofonskih ploča na 78 o/min omogućio je njihovu zaštitu te pristup najvrednijem dijelu fonda. Uz suradnju s privatnim sakupljačem i stručnjakom audiotehnike obuhvaćen je jedan dio glazbene produkcije gramofonskih ploča s početka XX. stoljeća. Digitalizirane ploče predstavljaju prepoznatljiv i vrijedan dio hrvatske izvodilačke prakse, glazbenog repertoara te razvoja zvučnog nakladništva s početka 20. stoljeća.

Zamisao i izrada mrežne stranice

Tatjana Mihalić, prof., voditeljica projekta, mr. sc. Sofija Klarin, Marija Keča, Darko Čižmek, Sonja Hrelja, Siniša Sambolić, Aleksandra Kolar-Park, Vlasta Petruša.

Vanjski suradnici:
Veljko Lipovšćak, dipl. ing. elektrotehnike
Tvrtka Samofix. d.o.o.
Fritula d.o.o.